develop free website

Financien en ANBI

Financiering - STEUN ONS 

Kostenbeheersing is een belangrijk uitgangspunt van de stichting. Enerzijds zijn voor een artistiek verantwoorde uitvoering bepaalde onkosten onvermijdelijk, zoals een bescheiden onkostenvergoeding voor de professionele medewerkers (zoals orkest en solisten). Anderzijds wordt aan de koorleden een bijdrage per cantate gevraagd en wordt gezocht naar mogelijkheden om diensten zo goedkoop mogelijk geleverd te krijgen, bijvoorbeeld via sponsoring.   De cantatediensten zijn echter onmogelijk zonder de financiële steun van fondsen, sponsoren en personen die dit initiatief een warm hart toedragen. 

U helpt ons zeer door een financiële bijdrage op rekening NL98RABO 0301225486 t.n.v. de Stichting Cantates Vlaardingen 

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling), en als culturele ANBI.
Voor ANBI's geldt een publicatieverplichting met daarin o.a. de gegevens, het beleid en de financiële verantwoording van de organisatie. 
Zie bijgaand document.

Uw gift is dus voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat scheelt aanmerkelijk. Een gift van 100 euro kost u minder dan 60 euro, afhankelijk van het belastingtarief. 
De stichting is bijzonder veel dank verschuldigd aan de volgende fondsen en sponsors:
Mobirise